TarievenWat kost een architect? Wij kunnen u een scherpe offerte garanderen, de hoogte zal afhangen van de uit te voeren werkzaamheden.

In een kennismakingsgesprek kunt u uw wensen kenbaar maken, zodat er een reele inschatting van het benodigde werk en een passende offerte kan worden gemaakt. Uiteraard is dit orienterend gesprek voor u altijd vrijblijvend en gratis!

Globaal zijn er drie mogelijkheden te noemen voor een prijsaanbieding:

• een vooraf vastgestelde totaalprijs
Dit is meestal voor u de meest voordelige optie, bovendien weet u van te voren wat de kosten zijn. De uit te voeren werkzaamheden worden met u besproken en vastgelegd, iedereen weet waar hij aan toe is.
• afrekenen op basis van gemaakte uren
Het kan voorkomen dat de uit te voeren werkzaamheden nog niet duidelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan werk in een verkennende fase. Van te voren wordt een uurbedrag vastgelegd en de gemaakte uren worden bijgehouden en met u verrekend.
• een percentage van de totale bouwkosten
Afhankelijk van de werkzaamheden en de grootte en complexiteit hiervan, kan een percentage van de totale bouwkosten als honorarium worden overeengekomen. Aan de hand van een schatting kunnen tussentijdse termijnen worden afgehandeld, achteraf vindt een eindafrekening plaats.
 
Kunt u zelf al voorbereidingen treffen?
Met een eenvoudig bezoekje aan uw gemeenteloket bent u reeds op de hoogte van mogelijkheden en beperkingen die de gemeente u stelt. Natuurlijk kennen we de landelijke richtlijnen, maar ook per stad, wijk of locatie kunnen aanvullende bepalingen gelden. Dit bezoekje kan dus al zeer verhelderend werken en een goede basis vormen voor het eerste kennismakingsgesprek.
Leeft u al tijden toe naar het moment waarop u de bouw- of verbouw plannen gaat starten? De kans is groot dat u al ideeen heeft opgedaan, met eventueel verzamelde afbeeldingen als sfeerbeeld kunt u uw verwachtingen of wensen eenvoudig kenbaar maken.