BurovisieBeperkingen geven aanleiding tot het zoeken van mogelijkheden, het biedt kansen op passende oplossingen in een altijd weer unieke situatie. Want elke locatie heeft een eigenheid, ook wel aangeduid als 'Genius Loci', en een historische context met in de loop der tijden ontstane structuren; een meerwaarde waar we gebruik van kunnen maken voor het ontwikkelen van een visie.

Een plan moet zich ook kunnen ontwikkelen zonder vooraf een ontwerpstijl vast te leggen. Want elk plan -klein of groot- wordt behandeld als apart en uniek. Bestaande projecten en beelden kunnen dienen als referentie, een uitermate geschikt communicatiemiddel tussen opdrachtgever en architect door het projecteren van een beeld en sfeer.

Daarnaast zal het vooraf besproken ambitieniveau een bijdrage leveren in de keuzes die worden gemaakt. Dicht bij de opdrachtgever staan betekent luisteren naar de neergelegde wensen, maar ook het plan naar een hoger niveau tillen en een stap verder zetten door het bieden van hoogwaardige alternatieven.
Met een soms misschien wel dromerige visie maar altijd met een realistische blik zetten we alle beschikbare middelen op een juiste manier in om tot een maximaal resultaat van de opgave te komen.